Velg en side

ledelsesverktøy for barnehager

Vi tilbyr som eneste aktør i Norge et web-basert ledelsesverktøy som sikrer implementering av ny rammeplan i norske barnehager.

Hva får du som leder?

 • Du får et system du kan bruke ved tilsyn
 • Dokumentasjon på hvordan dere jobber med implementering av rammeplan
 • Dokumentasjon på at dere rekrutterer ut fra rammeplanens krav
 • Dokumentasjon på at ansatte jobber etter krav i rammeplanen
 • Informasjon om områder hvor kvaliteten internt i barnehagen kan trenge et løft
 • Økt forutsetning for å heve kvaliteten på den barnehagefaglige kompetansen

Hubas

Vårt lederverktøy sikrer at:

 • Barnehagen jobber systematisk med områdene i rammeplan
 • Nytt personal rekrutteres ut fra krav i ny rammeplan
 • Avdelingspersonal leser og handler i tråd med ny rammeplan
 • Oppfølging av personal skjer systematisk ut fra krav i rammeplan
 • Pedagogiske ledere får et fagverktøy som gir handlingsrom for ledelse

Send meg informasjon

Vi hjelper deg

Kontakt oss på post@hubas.no
eller ring oss på 920 69 048

Teknisk support post@hubas.no